[ ایراددارها ]

همیشه در هر پارتِ تولید تعدادی کار به صورت معمول با ایرادهای جزیی مثل ایراد چاپی یا ایراد ریز پارچه همراه هستند.

در این بخش می توانید کارهای ایراددار را با قیمت بسیار مناسب ثبت سفارش کنید///////

مطمئن باشید که ایراد ها جزیی هستند و کارهایی که ایراد زیادی داشته باشن اصلا برای فروش ارائه نخواهد شد.