کالای فیزیکی

شال زرافشان-ایراددار

شال زرافشان-ایراددار
شال زرافشان-ایراددار
شال زرافشان-ایراددار
شال زرافشان-ایراددار
شال زرافشان-ایراددار
شال زرافشان-ایراددار
شال زرافشان-ایراددار
شال زرافشان-ایراددار
شال زرافشان-ایراددار

شال زرافشان-ایراددار

ناموجود
اضافه به سبد خرید

از مجموعهٌ {نگارينه ها}
طراحى منحصر به فرد و زيبا بر اساس خاطره بصرى فرهنگ ايران و بر پايه نقوش نگارگرى و تذهيب
نقوشِ مربوط دوره اسلامى

پارچه اسلپ/چهارفصل/
دور دوز ///// ليز نمى خورد

ایراد: ایراد چاپی \ لکه سفید خیلی کوچک روی طرح