کالای فیزیکی

شال ساقی-ایراددار

شال ساقی-ایراددار
شال ساقی-ایراددار
شال ساقی-ایراددار
شال ساقی-ایراددار
شال ساقی-ایراددار
شال ساقی-ایراددار
شال ساقی-ایراددار
شال ساقی-ایراددار

شال ساقی-ایراددار

۲۵۵٫۰۰۰۱۵۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

از مجموعهٌ {نگارينه ها}
طراحى منحصر به فرد و زيبا بر اساس خاطره بصرى فرهنگ ايران و بر پايه نقوش نگارگرى و تذهيب
نقوشِ مربوط دوره اسلامى

پارچه اسلپ/چهارفصل/
دور دوز ///// ليز نمى خورد

ایراد: ایراد چاپی کوچک کنار کار