کالای فیزیکی

شال سوفی-ایراددار

شال سوفی-ایراددار
شال سوفی-ایراددار
شال سوفی-ایراددار
شال سوفی-ایراددار

شال سوفی-ایراددار

ناموجود
اضافه به سبد خرید

از مجموعهٌ {گل و مرغ} طراحى منحصر به فرد و زيبا بر اساس خاطره بصرى فرهنگ ايران و بر پايه نقوش گل و مرغ گذشته در ايران | نقوشِ مربوط به قرن ٩ تا ١٢ هجرى


پارچه اسلپ / چهار فصل/ دور دوز ///// ليز نمى خورد 🚫 / گوله نمی شود
ابعاد: ١٩٠ x ٧٠|

ایراد: ایراد چاپ کوچک