کالای فیزیکی

شال سیمرغ-ایراددار

شال سیمرغ-ایراددار
شال سیمرغ-ایراددار
شال سیمرغ-ایراددار
شال سیمرغ-ایراددار
شال سیمرغ-ایراددار
شال سیمرغ-ایراددار
شال سیمرغ-ایراددار

شال سیمرغ-ایراددار

ناموجود
اضافه به سبد خرید

از مجموعهٌ {نگارينه ها}
طراحى منحصر به فرد و زيبا بر اساس خاطره بصرى فرهنگ ايران و بر پايه نقوش نگارگرى و تذهيب
نقوشِ مربوط دوره اسلامى

ایراد ریز پارچه

پارچه اسلپ/چهارفصل/
دور دوز ///// ليز نمى خورد